اخبار

آموزش مفهوم جمع

اخبار

آموزش مفهوم جمع

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش مفهوم جمع در کلاس خانم ساره عمارلو خبر داد. مریم عمارلو گفت: ریاضی ذهن کودک را فعال […]

آموزش نشانه ی س

اخبار

آموزش نشانه ی س

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش نشانه س در کلاس خانم عبادیان خبر داد. مریم عمارلو گفت: آموزش نشانه ها در پیش دبستانی […]

اجرای طرح گویا

اخبار

اجرای طرح گویا

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از اجرای طرح گویای آنلاین در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: این طرح برگرفته از کتاب آداب […]

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

اخبار

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش مفهوم کمترو بیشتر در کلاس خانم بلوکی خبر داد. مریم عمارلو گفت: یکی از مفاهیم مهمی که […]

برگزاری کارگاه نو آموزان خانم عبادیان و شبان با مادرانشان

اخبار

برگزاری کارگاه نو آموزان خانم عبادیان و شبان با مادرانشان

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از برگزاری مراسم کارگاهی  بین  نوآموزان  کلاس خانم ها شبان و عبادیان به همراه  مادران  در این آموزشگاه خبر […]

برگزاری کارگاه پدران با نو آموزان خانم قشقایی و خانم شبان و خانم بکائیان

اخبار

برگزاری کارگاه پدران با نو آموزان خانم قشقایی و خانم شبان و خانم بکائیان

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از برگزاری مراسم کارگاهی  نوآموزان خانم و  پدرانشان در این آموزشگاه خبر داد مریم عمارلو گفت: پدرم کسی است […]

برگزاری کارگاه نو آموزان خانم مختاری با پدرانشان

اخبار

برگزاری کارگاه نو آموزان خانم مختاری با پدرانشان

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از برگزاری مراسم کارگاهی  نوآموزان خانم مختاری و  پدرانشان در این آموزشگاه خبر داد مریم عمارلو گفت: پدر؛ تکیه […]

برگزاری کارگاه نو آموزان  خانم بلوکی و بکائیان  با مادرانشان

اخبار

برگزاری کارگاه نو آموزان خانم بلوکی و بکائیان با مادرانشان

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از برگزاری مراسم کارگاهی  بین  نوآموزان و مادران  در این آموزشگاه خبر داد مریم عمارلو گفت: درک و شناسایی […]

آموزش نماز به نو آموزان

اخبار

آموزش نماز به نو آموزان

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از جلسه ی آموزش نماز، اولین ستون دین به نو آموزان در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: […]

تقدیر و تشکر از مدیریت آموزشگاه

اخبار

تقدیر و تشکر از مدیریت آموزشگاه

معاون پیش دبستانی امام حسین (ع)  از مراسم تقدیر و تشکر از مدیر، در این آموزشگاه خبر داد. مائده سلامت گفت: در حال حاضر سخت […]