معرفی پرسنل

 • مریم عمارلو

  مریم عمارلو

  ارشد مدیریت
 • آرزو خوجانی

  آرزو خوجانی

  کارشناسی مهندسی فن آوری اطلاعات معاون اجرایی
 • آرزو خوجانی

  آرزو خوجانی

  کارشناسی مهندسی فن آوری اطلاعات معاون اجرایی
 • مائده سلامتی

  مائده سلامتی

  کارشناس پرستاری معاون آموزشی
 • فاطمه محمدیان

  فاطمه محمدیان

  کاردانی آموزش ابتدائی معاون پرورشی
 • مریم عمارلو

  مریم عمارلو

  فوق لیسانس حقوق و جزا مدیر