آموزشی

آموزش مفهوم جمع

آموزشی

آموزش مفهوم جمع

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش مفهوم جمع در کلاس خانم ساره عمارلو خبر داد. مریم عمارلو گفت: ریاضی ذهن کودک را فعال […]

آموزش نشانه ی س

آموزشی

آموزش نشانه ی س

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش نشانه س در کلاس خانم عبادیان خبر داد. مریم عمارلو گفت: آموزش نشانه ها در پیش دبستانی […]

اجرای طرح گویا

آموزشی

اجرای طرح گویا

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از اجرای طرح گویای آنلاین در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: این طرح برگرفته از کتاب آداب […]

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

آموزشی

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش مفهوم کمترو بیشتر در کلاس خانم بلوکی خبر داد. مریم عمارلو گفت: یکی از مفاهیم مهمی که […]

برگزاری جلسه ی آموزش خانواده

آموزشی

برگزاری جلسه ی آموزش خانواده

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع) از برگزاری جلسه ی آموزش خانواده در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: نقش و اهمیت خانواده در بسیاری […]

بازدید از کلاس های نو آموزان توسط اداره

آموزشی

بازدید از کلاس های نو آموزان توسط اداره

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از بازدید آموزش و پرورش از کلاس های  این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: بازدید ها در توسعه […]

برگزاری دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

آموزشی

برگزاری دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

مدیر پیش دبستانی  امام حسین (ع) از برگزاری دومین جلسه  انجمن اولیا و مربیان در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت: از آن جایی […]

برگزاری بیلان کار

آموزشی

برگزاری بیلان کار

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از برگزاری بیلان کار سه ماهه  در این آموزشگاه خبر داد. مریم عمارلو گفت:  گزارش و عملکرد نوآموز و […]

دوستی وهمدلی دربین نوگلان

آموزشی

دوستی وهمدلی دربین نوگلان

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده میشود و در میان دل اقامت دارد شما نمی‌دانید که چگونه بوجودمی آید و چگونه آغاز میشود اما […]

اهدای هدیه توسط مدیریت محترم پیش دبستانی

آموزشی

اهدای هدیه توسط مدیریت محترم پیش دبستانی

آغاز مراسم۱۳ آبان و روز دانش آموز در 10 آبان ماه 1401در کنار دانش آموزان مدارس امام حسین(ع)،با تشکر از مدیر مسئول موسسه امام حسین(ع) […]