زنگ شادی نوگلان کلاس گل شقایق-مهرماه۱۳۹۹

خاطرات دوران کودکی همچون رویاهایی هستندکه بعد از بیدار شدن در ذهن مان باقی می مانند. در پیش دبستانی هوشمند امام حسین (ع) واحد نیشابور خاطراتی زیبا برای کودکان شمابوجود می آوریم.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20