بزرگداشت هفته دفاع مقدس-مهرماه۱۳۹۹

تبیین مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس برای نوگلان یک ضرورت مهم و اساسی است.سعی شد در این برنامه مفاهیمی مانند ایثار و از خود گذشتگی و خودباوری و دیگر موضوعات مرتبط با فرهنگ دفاع مقدس به نحوی اثرگذار برای نوگلان حسینی بیان شود.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20