برگزاری مراسم روز آتش‌نشانی و ایمنی -مهرماه۱۳۹۹

هفتم مهر به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است تا روزی در تقویم یادآور مردان بی ادعایی باشد که در میان آتش و دود جان می‌بخشند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20