بازی توپ رنگی ( مچاله کردن کاغذ)

کنترل دست ورزی توانایی استفاده دقیق و دست‌کاری اشیاءوسایل آشپزخانه، ابزاروحتی انگشتان برای انجام کارهاو وظایف محول شده است. قدرت انگشت یکی از مهم‌ترین توانایی‌های زیربنایی است که برتوانایی کودک برای نشان دادن کنترل دست ورزی تأثیر می‌گذارد. این توانایی در حفظ موقعیت یابی مؤثرانگشت برای حرکات بسیار دقیق مورد نیاز بسیاری از کارهای حرکتی ظریف(مانندنقاشی، نوشتن، برش)را تحت تأثیر قرار می‌دهد.مداخله درمانی مانند کاردرمانی برای کمک به کودک با مشکلات کنترل دست ورزی مهم است زیرا:توانایی کودک را در انجام وتداوم کارهای ظریف حرکتی که برای زندگی روزمره و همچنین موفقیت تحصیلی لازم است بهبود بخشد.به کودک کمک کنید تاتکالیف مربوط به مراقبت از خود، مانند بستن دکمه‌ها و زیپ ها را انجام دهد.به دلیل مشکلی که درانجام کارهای نوشتاری، ترسیم و یا قطع فعالیت دارید،ازانزوای کودک در یک محیط درسی خودداری کنید.هنگامی که کودک در تلاش است که درگیر فعالیت‌های درسی باشد،از ناامیدی های والدین، معلمان و فرزندان خودداری کنید.به دلیل اعتماد به نفس در مهارت‌های پیش دبستانی ، مدرسه، بازی با همسالان و استقلال مراقبت از خود، به حفظ و توسعه حس مثبت بهزیستی کمک کنید.اطمینان حاصل كنید كه كودك در دست خود همانند همسالان خود پیشرفت کافی داشته است زیرا این موضوع علت اصلی عدم موفقیت تحصیلی در کودکان می‌باشد.

تهیه کننده آرزو خوجانی معاون اجرایی پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور

تایید کننده مریم عمارلو مدیریت محترم پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20