یلدای۹۹ با حضور مدیریت موسسه امام حسین (ع) ونوگلان

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۹

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20