راهکارهای ایجاد وتقویت انگیزش عاطفی کودکان نسبت به حیوانات اهلی

چکیده:

نگرش‌هاو رفتارهای مثبت کودکان و نوجوانان نسبت به حیوانات را با تمرکز بر موضوعاتی مانند رابطه انسان با گوناگونی، شناسایی ویژگی‌های متمایزرابطه بین جوانان وحیوانات، رابطه بین نگرش مراقبتی نسبت به حیوانات، نگرش نسبت به دنیای طبیعی بزرگتر، و رابطه بین روابط مثبت کودکان و حیوانات و تاب-آوری بین فردی کودکان بررسی کردیم.

از طریق بررسی این موضوعات، سعی کردیم ارتباط عمیق دیدگاه‌ها و رفتارهای خوب جوانان را نسبت به حیوانات برجسته و توضیح دهم، اهمیتی که جامعه به عنوان یک کل باید برای آن ارزش بیشتری قائل شود.

تحقیقات بدون شک ممکن است سهم ارزشمندی در این زمینه داشته باشد. به طور خلاصه، تغییر دیدگاه ما نور جدیدی بر ایده نتایج یا نتایجتعاملات انسان و حیوان می‌اندازد.ارتباط عمیق دیدگاه‌ها و رفتارهای خوب جوانان را نسبت به حیوانات برجسته و توضیح دهم، اهمیتی که جامعه به عنوان یک کل باید برای آن ارزش بیشتری قائل شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کمک به کودکان برای یادگیری مهربانی، احترام و شفقت نسبت به حیوانات اهلی پتانسیل انتقال به روابط انسانی را دارد.

راهکارها:

راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسی پیش دبستانی معرفی حیوانات اهلی به کودکان توسط تصویر و فلش کارت امیر هوشنگ اقبال پور در کتاب خود توضیحاتی را بیان کرده و خواستار آن شده است که در این موضوع به بحث و گفتوگو بپردازید، درباره حیوانات مزرعه صحبت کنید و درباره احساس کودک نسبت به حیوانات و فایده هر حیوان گفت وگو کنید و از او درباره حیواناتی که از نزدیک دیده است سوال کنید.

کتاب دوست باغچه من به نویسندگی رضا دالوند: به کودکان رفتار با حیوانات را آموزش می‌دهد و درباره دوستی پسری با گربه‌ای است که هر روز به باغچه آن‌ها سرمی‌زندیادر باغچه زندگی می‌کند. اینکار باعث می‌شودکه هنگام نقاشی کشیدن کودک حیوان مورد علاقه خود را کنارش تصور کند و نقاشی بکشد که دارد حیوان را غذا می‌دهد یا نوازش می‌کند. آموزش رفتار با حیوانات برای کودکان «مهربان» واژه‌ای است که والدین بایددر موردحیوانات آن را تکرار کنند.

تهیه کننده آرزو خوجانی معاون اجرایی پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور

تایید کننده مریم عمارلو مدیریت محترم پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20