تاثیر مداخله آموزش برآگاهی و نگرش در مورد پدیکلوزیس

چکیده:

یکی از شایع ترین بیماری های کودکان دبستانی، پدیکولوزیس (شپش سر) می باشد. بر اساس گزارش های سازمان های بهداشتی علیرغم تلاش های بسیار و صرف هزینه های هنگفت، هنوز بیماری در کشورهای مختلف در حد قابل قبولی کنترل نشده است.

 آموزش مدون موجب بهبودآگاهی ، نگرش و عملکردو در نتیجه کاهش میزان آلودگی به پدیکلوزیس می گردد، بر این اساس توصیه
می شود آموزش بهداشت فردی به صورت مدون در کتابهای آموزشی گنجانده شود.بهداشت و سلامت  عمومی در هرجامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که پیشرفت هر جامعه ای بستگی به سلامت عمومی افراد آن جامعه دارد، آلودگی با انگل های خارجی از جمله مواردی است که علیرغم پیشرفت علوم پزشکی، هنوز به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می باشد .

شپش سر که پدیکلوز نام دارد یکی از شایع ترین بیماری های کودکان دبستانی است .اساس گزارش های سازمان های بهداشتی علیرغم تالش های بسیار و صرف هزینه های هنگفت،هنوز بیماری در کشورهای مختلف در حد قابل قبولی کنترل نشده است.

شپش ها بیماری های مختلفی نظیر تب راجعه اپیدمیک،تیفوس اپیدمیک و تب سنگر را بین انسانها منتقل میکنند.افسردگی، تحریکات روانی، افت تحصیلی، بیخوابی، ازدست رفتن پایگاه اجتماعی فرد، ایجاد عفونتهای ثانوی، جدا شدن موها و بروز آلرژی از عوارض دیگرابتال به شپش سر می باشد زیادی بوده و به راحتی از طریق شانه و برس، کلاه وروسری منتقل می شود و به صورت اپیدمی در می آید.وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، تراکم جمعیت،پایین بودن سطح استاندارد زندگی، فقر بهداشتی وجنسیت در اشاعه ی آلودگی به شپش سر مؤثر می باشد.

تهیه کننده آرزو خوجانی معاون اجرایی پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور

تایید کننده مریم عمارلو مدیریت محترم پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-واحدنیشابور


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20