آموزش ریاضی پیش دبستانی

آموزش ها در مرکز پیش دبستانی هوشمند امام حسین علیه السلام بصورت عینی صورت می پذیرد تا ملکه ذهن کودکان شود.

بر اساس استاندارد های ملی در ریاضیات (NCTM, 2000) مؤلفه ها یا موضوعات (مفاهیم) آموزش ریاضی در پیش دبستان عبارت اند از:

۱) مفاهیم عدد؛

۲) الگوها و روابط؛

۳) هندسه و درک فضایی؛

۴) اندازه گیری؛

5) جمع آوری داده ها، سازماندهی داده ها و نمایش داده ها

استفاده از برد های آموزشی به شکل سیار و متحرک کمک بسیار شایانی به آموزش می کند .

آموزش موضوعاتی از قبیل شمارش که یکی از اولین مفاهیم عدد است پدیدار می شود. این توانایی با رشد مهارت های شمارش شفاهی یا شمارش «طوطی وار» گاهی از دوسالگی شروع می شود. معنی ساده شمارش طوطی وار «به یاد داشتن دنباله ای از اعداد» است. مهارت های شمارش از روی حافظه (شمارش طوطی وار یا شمارش بی معنی)، هنگامی رشد می کنند که کودکان به صورت دسته جمعی آوازهای عددی بخوانند، بازی های انگشتی کنند و ترانه ها یا جملات قافیه دار مربوط به اعداد را بخوانند.

آموزش چوب خط،سودوکو،آموزش اشکال هندسی ،آشنایی با جهت ها بالا پایین چپ راست جلو عقب زیر و رو پشت و جلوداخل و خارج از جمله مباحث مطرح شده در این پایه می باشد.

فعالیت های اندازه گیری به عنوان یکی از مؤلفه ها یا بخش های اصلی آموزش ریاضی در پیش دبستان ، بر رشد درک کودکان از اصول و به کارگیری اندازه گیری متمرکز است. کودکان اگر فرصت استفاده از وسائل و نیز شرکت در کارهای عملی را داشته باشند، درباره اندازه گیری یاد می گیرند.

کودکان در اولین گام، بدون استفاده از ابزارهای اندازه گیری، چیزها را مقایسه می کنند. آنها با استفاده از وسایلی که برای بازی عرضه می کنید مفاهیم زیر را یاد می گیرند: درازتر، کوتاه تر، سنگین تر، سبک تر، تندتر، آهسته تر. سپس یاد می گیرند تا از مقیاس های (واحدهای اندازه گیری) غیر استاندارد مانند یک کفش، یک تکه نخ یا روبان، یا حتی وجب برای اندازه گیری یک شیء استفاده کنند.

آموزش رسمی اندازه گیری که در آن واحدهای استاندارد مانند ساعت (برای اندازه گیری زمان) خط کش، پیمانه ها، حرارت سنج و ظروف یا پیمانه های اندازه گیری تبیین می شوند، معمولاً در اواخر دوره پیش دبستان و سال های اول دبستان داده می شود. با وجود این، اگر این وسایل اندازه گیری در اختیار کودکان باشند، این وسایل را وارسی کرده و در بازی های خود از آنها استفاده خواهند کرد.

مفاهیم عدد اساس آموزش ریاضی در پیش دبستان است. هنگامی که کودکان اشیاء را کاوش می کنند، با آنها دست ورزی و آنها را مرتب می کنند و نیز هنگامی که تفکر ریاضی شان را با بزرگ سالان و بچه های دیگر در میان می گذارند، مفاهیم ریاضی به تدریج رشد می کنند.

گفته می شود کودکان هنگا می عدد را حس می کنند که درباره اعداد و روابط آنها شمّ یا حس ششم (درون یافت) خوبی داشته باشند. هنگامی کودکان درکی از اعداد به دست می آورند که به عنوان مثال، درک می کنند که «سه» واقعاً چه معنی ای می دهد و اینکه سه تایی با عدد «۳» یا کلمه «سه» یا یک مجموعه با سه شیء نمایش داده می شود، کودکان شروع به کاوش درباره روابط بین کمیت ها مانند بیشتر، کمتر یا تعداد مساوی می کنند.

آموزش ها اغلب از طریق بازی می باشد و کودک با استفاده از ابزار به مفهوم مد نظر ما می رسد بازی با توپ برای یادگیری شمارش و رنگها .شمارش با انگشتان برای یادگیری تعداد و دست ورزی از نمونه های تدریس می باشد.

از دیگر مباحث مطرح شده می توان به دفتر شطرنجی اشاره کرد ِپر کردن خانه های دفتر شطرنجی مطابق با الگو به کودک این امکان را می دهد تا  علاوه بر تثبیت شناسایی رنگ ها الگویابی را بیاموزد و تطبیق دهد در نتیجه دقت و تمرکز او بالا می رود ودر کنار اموزش الگو مهارت حرکتی ظریف و توانایی نوشتن در کودک شکل می گیرد.

الگوها ترتیبات منظم اشیاء، اشکال و اعداد است. شناخت الگو به کودکان امکان می دهد تا روابط بین اشیاء را بشناسند و آنها را به ترکیبات عددی و شمردن تعمیم دهند.

شناخت الگوها و روابط موضوعی است که نه تنها در آموزش ریاضی در پیش دبستان ، کاربرد دارد بلکه موضوعی است که کودکان در علوم و سواد آموزی نیز به کار خواهند برد. هدف از قراردادن الگوها و روابطبه عنوان یکی از مؤلفه های آموزش ریاضی در پیش دبستان آین است که کودکان الگوهای ساده را بشناسند، به آنها دقیق شوند، آنها را کپی کنند، مانند آنها را بسازند و ادامه آنها را پیش بینی کنند. کودکان پیش دبستانی می توانند به سرعت مفهوم الگوهای آشنا را کسب کنند.

وقتی الگویی از مهره ها (برای مثال قرمز-آبی؛ قرمز_  آبی) را می خوانید، بچه ها با شما هم صدا می شوند. بعد از شناخت الگوهای ساده، کودکان می توانند الگویی که می شنوند یا می بینند راکپی کنند.

کودکان برای آنکه الگویی را ادامه دهند، باید پیش بینی کنند که در دنباله این الگو چه عددی می آید. کودکان حتی می توانند الگویی را خودشان خلق کنند، اما اغلب قوانینی را که خلق کرده اند به صورت ساده ای دنبال نمی کنند.

ماشین های کوچک را در یک سری قرمز، سیاه، قرمز، سیاه، قرمز سیاه … ردیف کنند.

وقتی نقاشی می کشند، رنگ های اضافی را دور (کادر) نقاشی را پاک کنند.

الگوی ریتمیک را در صدای دست زدن بسازند: دست، دست، دست_ دست، دست،دست.

وقتی با قطعات پلاستیکی وصل شونده (مانند مکعب های چینه) بازی می کنند الگویی بسازند (سفید، آبی، سبز؛ سفید، آبی، سبز).

قرینه یابی هم از موضوعات مطرح شده در دفتر شطرنجی است .

 

تهیه کننده زینب عمارلو(معاون اجرایی پیش دبستانی هوشمند امام حسین علیه السلام-واحد نیشابور)

تایید کننده مریم عمارلو(مدیریت محترم مرکز)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20