آموزش مفهوم جمع

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش مفهوم جمع در کلاس خانم ساره عمارلو خبر داد.

مریم عمارلو گفت: ریاضی ذهن کودک را فعال می کند ریاضی در زندگی روزمره ی ما اهمیت زیادی دارد چون در گوشه و کنار زندگی ما به ریاضی احتیاج داریم و بسیاری از کارها را برای ما آسان می کند. مثلا روزمره با اعداد و ارقام و محاسبات روبرو هستیم در ابتدای آموزش ریاضی باید به کودکان توضیح داد که اصلا ریاضی چه فایده ای دارد و در کودک ابتدا احساس نیاز را ایجاد کنیم.

او ادامه داد: یکی از اهداف آموزشگاه، آموزش و درگیر کردن نو آموزان با مفاهیمی است که تاثیر در زندگی روزمره دارد.

او در ادامه افزود: در دو شنبه مورخ 3 بهمن ماه1401 در کلاس خانم ساره عمارلو این آموزش به دانش آموزان پیش 2 دختران داده شده است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20